Blog

Naasten in Beeld: Aandacht voor een onzichtbare groep

Wist u dat naasten van patiënten vaak net zoveel stress en angst ervaren als de patiënt?

Van tool naar gevoel

Hoe motiveer je verpleegkundigen de folder van jouw patiëntenorganisatie te gebruiken?

Foto Agnes Kant

Melden van bijwerkingen: daar worden we allemaal beter van

Het melden van bijwerkingen leidt tot belangrijke nieuwe kennis over geneesmiddelen.

Met of zonder bubbels?

We zijn er goed in: vertellen waarom het met patiëntenparticipatie en patiëntgericht handelen nog regelmatig belabberd gesteld is.

Patiëntenparticipatie: doel of middel?

Patiëntenparticipatie is het actief betrekken van het patiëntenperspectief bij de verbetering van zorg.

woordenwolk patientenparticipatie bij onderzoek

Zonder afstemming laat je de patiënt en onderzoeker zwemmen

Patiënten zijn één van de vele schakels bij onderzoek. Net zoals onderzoekers, fondsen, bedrijven en zorgverleners dat zijn.

Kennen ze uw naam?

Je zou zeggen: vindbaarheid is de basis voor participatie.

Taalbarrières

Voor mijn eerste baan werkte ik bij een Japans farmaceutisch bedrijf.

Pages