Blog

Gezamenlijk kansen verzilveren door patiëntbetrokkenheid in de industrie

Als je mij vraagt naar mijn ideaalbeeld van de samenleving van de toekomst, dan is dat een maatschappij die gezond, duurzaam en welvaren

Afbeelding Patricia Vlasman

Hip jargon of een positieve patiëntervaring?

Het bekt ook zo lekker professioneel: 'JCI, PROMs en CQ indexen', waar tegenwoordig de gehele zorg als een kapstok aan opgehangen wordt.

'Het leven is oneindig, zolang het duurt'

Als ik ’s ochtends wakker word, mijn ogen nog even gesloten laat, mijn ledematen nog even niet beweeg, en ik het gewicht van mijn lichaa

Naasten in Beeld: Aandacht voor een onzichtbare groep

Wist u dat naasten van patiënten vaak net zoveel stress en angst ervaren als de patiënt?

Van tool naar gevoel

Hoe motiveer je verpleegkundigen de folder van jouw patiëntenorganisatie te gebruiken?

Foto Agnes Kant

Melden van bijwerkingen: daar worden we allemaal beter van

Het melden van bijwerkingen leidt tot belangrijke nieuwe kennis over geneesmiddelen.

Met of zonder bubbels?

We zijn er goed in: vertellen waarom het met patiëntenparticipatie en patiëntgericht handelen nog regelmatig belabberd gesteld is.

Patiëntenparticipatie: doel of middel?

Patiëntenparticipatie is het actief betrekken van het patiëntenperspectief bij de verbetering van zorg.

Pages